Det forklarer Siv Dagny Aasvik som via Hadsel kommune er en av flere eiere av LoVe Miljøbase.

– Det er synd vi mister en partner i LoVe Miljøbase, men vi kommer til å jobbe ufortrødent videre for å utvikle området, sier Aasvik.

Utvikling

Norsea Group, Bømyr Eiendom og Hadsel kommune gikk i februar sammen for å starte LoVe Miljøbase. Hadsel kommune og Bømyr Eiendom gikk inn med 1053 mål i selskapet mens Norsea Group gikk inn med kapital. Årsaken til etableringen var for å legge til rette for regjeringens Oljevern- og miljøsenter. I mai ble det klart at senteret delvis havner på Fiskebøl i en delt løsning mellom Svolvær og Fiskebøl.

Nå som Bømyr er konkurs, vil Norsea Group og Hadsel kommune jobbe videre med å legge til rette for næringsutvikling på Fiskebøl. Det arbeidet er godt i gang, sier Aasvik.

– Siden beslutningen om å legge basen til Fiskebøl ble gjort, har interessen fra aktører som ønsker å etablere seg på Fiskebøl økt. Det ser lovende ut og det er flere spennende aktører som vil etablere seg nå som oljevern- og miljøsenter blir lagt til Fiskebøl.

– Opp til boet

Bømyr eiendom eier en del bygg på Fiskebøl og har noen festeavtaler. Hva som skjer med de er opp til konkursboet.

– Her kan vi få flere utfall. Enten overtar de forpliktelsene eller så sier de opp slik at andre kan sikre seg dem. Hva som skjer er helt og holdent opp til boet og vi kan ikke ta stilling til det før en avgjørelse er tatt fra deres side, sier Aasvik.

– Avventer tilsetting

Med tanke på Oljevern- og miljøsenteret, vil saken nå få fortgang i tida som kommer.

– Nå som vi vet utfallet av valget, vil jobben med å legge til rette for en oljevern- og miljøvernbase fortsette. Vi har siden avgjørelsen ble tatt jobbet tett opp mot departementet for å kartlegge hva innholdet skal bli. Det vi da fikk beskjed om var at vi måtte vente på at en direktør ble ansatt før det kunne tas stilling til innhold.

I helga ble det lyst ut en stilling som direktør i senteret. Dermed er man et steg nærmere en avklaring.

– Arbeidet opp mot regjeringen fortsetter også. Så snart vi vet hvordan ministerkabalen ser ut og departementenes kabaler er lagt, vil vi kunne fortsette det arbeidet vi har begynt på.

Dette er LoVe Miljøbase:

LoVe Miljøbase er et selskap opprettet for å legge til rette for regjeringens oljevern- og miljøvernsenter på Fiskebøl. Selskapet eier næringsområdet på Fiskebøl som senteret skal ligge på samt ytterligere næringsområde som selskapet ønsker å leie ut og utvikle sammen med andre aktører.