– Nikab og burka er kvinneundertrykkende plagg som hindrer kvinner aktivt i å delta i samfunnet og at de blir integrert. I et samfunn er man avhengig av å se hverandre i øynene, sa Tingvoll fra talerstolen.

–  Skal gjelde hele skoleveien

I torsdagens kommunestyremøte, stilte Tingvoll spørsmål om et slikt forbud er noe kommunen kan vedta lokalt, og understreket at Sortland Frp mener at ansiktsdekkende plagg hindrer god kommunikasjon og svekker samspillet mellom elever.

– Forbudet må gjelde hele skoletiden i grunnskolen. Frp ønsker at forbudet også skal gjelde langs skoleveien, sa Tingvoll.

Ser ikke behovet

Ordfører Tove Mette Bjørkmo, presiserte at Stortinget nylig innførte et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i alle undervisningssituasjoner. Hun mener at det ivaretar eventuelle utfordringer med nikab og burka.

– Jeg ser ikke noe behov for å innføre lokale forbud utover det. Lovverket som er vedtatt er tilstrekkelig, mente hun.

– Utfordrende

Ordføreren mente også det vil være vanskelig å avgjøre hvordan forbudet gjennomføres og håndheves langs veien.

– Jeg ser heller ikke hvordan vi skal kunne definere hva det innebærer å innføre et forbud langs skoleveier. Det vil i så fall være svært utfordrende, la hun til.

Forbudet som Stortinget vedtok for en uke siden, gjelder blant annet for elever, studenter og ansatte i barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøyskoler, fagskoler, høyskoler og universiteter. I barnehager vil forbudet bare gjelde ansatte, og ikke barna.