I likhet med resten av Nordland, gikk arbeidsledigheten i Vesterålen ned i august sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Regner man rene prosenter, var nedgangen størst i Bø, med 26 prosent.

I Andøy er nedgangen på 13 prosent, mens den i Hadsel var på ni prosent.

Øke i Øksnes

I Øksnes og Sortland gikk arbeidsledigheten derimot opp, men bare med henholdsvis en og to prosent. Nedgang var det for øvrig også i Lødingen, med en nedgang på 13 prosent.

Når det gjelder statusen for arbeidsledigheten innen utgangen av august, er den størst i Øksnes, dersom man regner prosent av arbeidstyrken. I Hadsel er den lavest, med to prosentpoeng av arbeidsstyrken.

En fyldigere oversikt over kommunene i Vesterålen, finner du i tabellen nederst i saken.

Bygg- og anlegg

Ifølge fylkesdirektør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes, er nedgangen i arbeidsledighet den siste måneden betydelig.

- Ledigheten i Nordland er i august 2016 lavere enn i fjor på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned (-249), og blant menn er det også en nedgang i ledighet (-42). Nedgang i ledighet kan ha sammenheng med økning i tilgang av stillinger innen undervisning, helse/pleie/omsorg og reiseliv/transport/service samt bygg og anlegg, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

291 færre ledige

Ledigheten i Nordland er med dette lavere enn i august 2015 med 291 færre helt ledige.Det er 141 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 33 personer fra august i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 84 669 helt ledige, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Kommune i VesterålenAntallProsent av arbeidstyrkeEndring   fra i fjor i antall og prosent
Hadsel1002,5-10-9
Bø i Vesterålen433,7-15-26
Øksnes1124,722
Sortland1853,511
Andøy783,2-12-13