På Melbu er den gamle sildeoljetanken i ferd med å få sin egne og helt unike musikalske komposisjon.