- Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag blir et spennende møte der tema av stor viktighet for fiskerne kommer til å bli diskutert. Det sier styreleder Jan Frederiksen. Han sier at det er 2 hovedsaker som skal drøftes der den ene er Etikk i fiskerinæringen. I denne saken skal statssekretær Ronny Berg fra Nærings- og fiskeridepartementet innlede.

- Bakgrunnen for denne saken er at vi mistenker at det tidvis leveres større kvantum fisk enn det som kommer på sluttseddel, og vi mistenker også at det av og til skjer brudd på annen lovgivning og dette må vi få satt fokus på sier Jan Fredriksen. Han legger til at det ikke er akseptabelt at fiskere setter seg ut over gjeldende regelverk så derfor valgte styret å sette denne saken på sakslisten.

Arbeiderpartiet i nord er fortsatt uenige om oljen I helga hadde Arbeiderpartiets fylkesstyre i Nordland samling i Tromsø. De diskuterte blant annet om hvor vidt det var mulig å komme frem til et felles standpunkt om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. De klarte de ikke. - Ulovligheter

Det er samtidig viktig å vite at mye av det som i statistikken fremkommer som ulovligheter slett ikke er det. I fiskerinæringen er det et regelverk knyttet opp til elektronisk fangstrapportering. Ett av kravene her er at fisker etter avsluttet fiskeoperasjon skal melde inn elektronisk til Fiskeridirektoratet hvor stort kvantum som er fisket.

– Her er det lett å taksere feil kvantum noe som vil føre til reaksjoner fra direktoratet dersom det er kontroll ved levering av fangst sier Fredriksen.

Han legger til at om bord i mindre fartøy, i mørke og ofte dårlig vær er det utfordrende å taksere riktig størrelse på fangsten.  - Skal fiskerne bli straffet for å gjøre så godt de kan under vanskelige forhold spør Fredriksen.

- Skuffet over Fellesforbundets olje-ja Natur og Ungdom liker ikke Fellesforbundets krav om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Ressurser

I den andre hovedsaken som handler om reguleringer av fiskeriene og ressursforvaltning skal fiskeridirektør Liv Holmefjord innlede.

– Hvordan fiskeriene reguleres har avgjørende betydning for avviklingen av fisket og hvilken lønnsomhet flåten kan oppnå sier Jan Fredriksen og legger til at det derfor er viktig å gjøre dette på den mest lønnsomme måten.

I denne saken har en også tatt inn et punkt om arealkonflikter med oppdrettsnæringen samt bruken av miljøfiendtlige avlusingsmidler.

Wenke Cumming i strupen på ordførere som vil ha konsekvensutredning: - Krav i konflikt med løfter - Olje-nei

Valgkampen før stortingsvalget neste høst synes allerede å være i gang og allerede nå begynner en å merke at både oljeindustrien og enkelte politiske parti har startet en offensiv for å få åpnet havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for petroleumsvirksomhet.

- Det er en diskusjon som vi ønsker å være med på og vi vil selvsagt bruke mye ressurser på å forhindre en slik åpning avslutter styreleder Jan Fredriksen som ser frem til et spennende og konstruktivt årsmøte.