Det sier daglig leder for Andøya Test Center, Gunnar Olsen, til VOL. Han mener departementet forsøker å pynte på virkeligheten for å få regnestykket om nedleggelse av Andøya flystasjon til å gå opp.

– Departementet har brukt skrivebordstigere til å vurdere konsekvensene. De har i alle fall ikke lyttet til hva jeg sa om saken. De har kommet til motsatt konklusjon, sier Olsen.

– Mister vesentlig kapasitet

Departementet mener det ikke er sannsynlig med en nedleggelse av testsenteret, selv om det måtte få negative konsekvenser. Blant annet skal en prisøkning på tjenestene deres være nevnt som en løsning.

– Dette med prisøkning er bare tull og tøys. Uten en militær flystasjon i nærheten mangler vi en vesentlig faktor for å kunne gjennomføre tjenestene våre. Slikt endres ikke av å ta en høyere pris for tjenesten, poengterer Olsen.

– Kan ikke erstattes

– Vil det være mulig å bruke en framtidig base på Evenes isteden?

– Nei, det er ikke en erstatning. Vi mister en vesentlig del av interaksjonen. Det har jeg poengtert overfor departementet. Det er et stort tap for vår operative kapasitet, sier Olsen.

Sjefen på testsenteret mener det til eksempel vil være svært vanskelig å drive taktisk operasjon med helikoptre fra Evenes i forbindelse med aktiviteten ved Andenes.

– For det første klarer du ikke å gjennomføre den taktiske briefingen med involvert personell, så må du legge på en times flytur hver vei fra Evenes, sier Olsen.

Utført av PwC

Forsvarsdepartementet fikk i mai en rapport om "Samfunnsøkonomisk analyse av fremskutt overvåkings- og kampflybase i Nord-Norge".

Rapporten er laget av PricewaterhouseCooper AS. Det var selskapets medarbeidere som var i kontakt med Gunnar Olsen i sitt arbeid for å lage vurderingen som endte opp med motsatt sannsynlig skjebne for Andøya Test Center enn hva Olsen forfektet.

Ansvalig for analysen, Roger Mortensen i PwC, har ikke svart på VOLs henvendelser om saken.

- Best samfunnsmessig

Ifølge PwC-rapporten er det beste for samfunnet at basen på Andøya legges ned.

I konklusjonen fra selskapet heter det:

"Basert på informasjonen om de prissatte og ikke-prissatte virkningene, usikkerhetsanalysen og vurderingen av måloppnåelse er vår konklusjon atalternativ 1, hvor all aktivitet samles på Evenes og Andøya legges ned, er den samfunnsøkonomisk beste baseinnretningen for kampfly og maritime overvåkingsfly i Nord-Norge".