I søknaden påpekes det at Bø er en fiskerikommune med ei lang og kronglete kyststripe. Det er mange "lekeplasser" som grenser til havet, noe som anses som en ressurs, men samtidig er en fare.

I hovedsak går faren ut på å forstå naturkreftene og kunne takle disse når det er behov. En av måtene for å takle dette, er å lære barna å bli trygge i vann og lære seg å svømme, heter det i søknaden.

Bassenget er i Bøhallen og det er omlag 45 barn i de to siste kullene i barnehagen som i første omgang er tiltenkt tilbudet.

"Vi ser at en del av barna som kommer på skolen ikke er trygge i vannet. Noen av foreldrene benytter seg ikke av det offentlige svømmetilbudet. Hvis vi kan være med å bidra til å gjøre flere trygge og lette deres oppstart på svømminga på skolen, ser vi på det som en flott bieffekt. Kanskje vil dette også bidra at flere av disse barna får sine foreldre med på det offentlige svømmetilbudet, noe som kan være helsebringende for hele familien", skriver Skole- og barnehagekonsulenten i søknaden.