Arbeiderpartiet kan notere seg en oppslutning på 25,6 prosent i Lødingen. Nest største parti er Høyre, med 22,3 prosent. Senterpartiet har en oppgang også i Lødingen, men ser ikke like strålende tall som i sine nabokommuner i Vesterålen. 21,5 prosent av de som har avgitt sin stemme i Lødingen har stemt på Senterpartiet.

I Lødingen var valgdeltakelsen på 74,2 prosent.