Fredag ettermiddag samlet medlemmene i Regnbuen 4H-klubb seg i fjæra på Kleiva, der deltagerne skulle tilbringe natten under åpen himmel. Værforholdene gjorde imidlertid at det også ble satt opp lavvoer, men ikke alle benyttet seg av denne luksusen.

Etter at leiren var etablert, ble det også et besøk på 4H-gården på Nyland. Der pågår lammingen for fullt, og dette bruker klubben å være med på vært år.

Leder i Regnbuen 4H-klubb, Jonatan Ottesen (16), kan fortelle at dette er et arrangement som gjennomføres over hele landet. Denne årvisse aktiviteten berammes i nær tilknytning til 4H dagen, som er 4. mai. Klubben har vært med på dette i flere år.

Alle deltakerne syntes det var stor stas å få komme på besøk på Nyland Gård. Johanne Bjørlo og Andrea Glad Pedersen synes det er koselig å holde lammene, men Andrea legger til at det kan bli litt plagsomt når de hopper og biter.

Fakta 4H:

• 4H Norge er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med ca. 17.000 medlemmer, 700 lokallag og 18 fylkeslag. Medlemmene er i alderen 10 – 25 år, og disse utgjør klubbstyrene i de enkelte lokallagene.4H har følgende formålsparagraf:

• 4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet.

(Kilde: frivillighet.no)