Tirsdag åpnet et nytt samlokalisert tverretatlig senter for politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV i Bodø. Herfra skal etatene jobbe koordinert for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Nordland, heter det i en pressemelding.

Har etablert flere sentre

Regjeringen har de siste årene etablert flere samlokaliserte sentre mot arbeidslivs-kriminalitet. Tirsdag 23.mai gikk startskuddet av for det første senteret av sitt slag i Nord-Norge, da statssekretær Thor Kleppen Sættem åpnet det nye tverretatlige senteret i Bodø.

–  Etableringen av dette senteret er et viktig steg i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Denne typen kriminalitet er en felles utfordring som ikke kan bekjempes av politiet eller andre kontrollmyndigheter alene, sa Sættem under åpningen.

Kraftsenter mot arbeidslivskriminalitet

Nordland er i rivende utvikling, har større vekst og nesten ikke arbeidsledighet sammenlignet med andre deler av landet. I en tøffere virkelighet der kriminelle aktører stadig blir mer profesjonelle og organiserte, har de samarbeidende etatene stor tro på at senteret vil bidra til en styrking av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

–  Vi har allerede samarbeidet tett i flere år. Denne samlokaliseringen gjør at vi får et kraftsenter for bekjempelse av slik kriminalitet i Nordland, sa Heidi Kløkstad visepolitimester i Nordland politidistrikt. Senteret skal også ha et nært samarbeid med Fiskeridirektoratet, Tolletaten, kemnere og skatteoppkrevere i nordlandskommunene.

Skal forebygge kriminalitet

Etatene skal ha et langsiktig perspektiv på samarbeidet, der det skal bygges kunnskap som gir grunnlag for en mer samlet prioritering og innsats. Mye av arbeidet vil være forebyggende og har som mål å stanse kriminell virksomhet før den får etablert seg.

Det tverretatlige senteret er ett av flere virkemidler for å følge opp regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet i Nordland. I statsbudsjettet for 2017 var det satt av 25 millioner kroner til etableringen av to nye sentere. Nyetableringen i Bodø er det sjette som etableres, og i løpet av juni vil et tilsvarende senter åpnes i Tønsberg.

Tidligere har etatene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand slike samlokaliserte enheter.