Det er blitt innkalt til møte i Komite for helse 27. mars. Der står kun tre saker oppført på lista foreløpig.

Den første ut er utskrivingsklare pasienter, den er oppført som referatsak. I statistikken som følger med står det at det er registrert 17 døgn i 2015. I 2016 er det registrert 127 døgn. 9 er ikke fakturert. Kommentaren bak tallene i Hadsel står at det "manglende transport".

Komiteen skal behandle saken om kommunedelplan, omsorgsplan for Hadsel kommune 2017-2027 og legetjeneste på Innlandet.

Her kan du se møteinnkallingen i sin helhet.