ABC nyheter var det første mediet som skrev om saken før helgen.

Forsvarsbygg viser til at selv om ferdigstillelsen av varmepumpen ble rapportert kun få måneder i forkant av nedleggelsesvedtaket, ble prosjektet startet lenge før.

Dette var et såkalt ENØK-prosjekt som ble startet i 2009 og hovedinvesteringene ble gjort i perioden 2011 til ferdigstillelsen i 2013, får VOL opplyst fra Forsvarsbygg.

Dette hadde VOL også sak på 9. desember 2012.

– Regjeringen og Ap svekker forsvaret og Norges sikkerhet Havarerte

Det som skjedde etter all jubelen i 2012, var at pumpen havarerte, opplyser prosjektleder Jens Hugo Leiknes i Forsvarsbygg til VOL i dag.

– Like etterpå havarerte varmepumpa, og det tok noe tid å finne en løsning på feilen, blant annet fordi leverandøren gikk konkurs. Kostnadene for feilrettingen var likevel små sett i forhold til den totale investeringsrammen for prosjektet, sier Leiknes og fortsetter.

– I januar 2016 ble pumpa igjen satt i drift, og siden har den levert det aller meste av varmen som trengs til den operative bygningsmassen på flystasjonen, ikke bare til hangar H, som ABC nyheter skriver.

– Merkelig

Leiknes synes ikke så mye om vinklingen i media.

– Det blir en litt merkelig fremstilling. Her besluttet man i 2009 tror jeg det var å gjennomføre ENØK-tiltak på alle basene i Norge. Vi arbeidet med det mål for øyet å gjøre alle baser mer energieffektive. Da var varmepumpene et godt alternativ. Det som er viktig å få frem er at hovedinvesteringene gikk inn i prosjektet fra 2011 til 2013, sier han.

Han forteller at selve varmepumpen kostet om lag 15 millioner kroner. Det ble også gjort arbeid på byggene for tilpasning og byggene rundt for varmefordeling til noen millioner kroner. Da varmepumpen sluttet å fungere etter at den ble «åpnet» i desember 2012, måtte Forsvarsbygg bestille nye deler. Dette drøyde i tid da entreprenøren som hadde utført arbeidet gikk konkurs. Derfor gikk det helt frem til sommeren 2015 før varmepumpen var oppe og gikk igjen.

– I totalrammen av 25 millioner kroner kan vi derfor fastslå at vi brukte 2 til 3 millioner kroner på utbedringene av feil og nye deler etter 2013. Dette var noe vi måtte gjøre for å få pumpen opp å gå. I dag fungerer den kjempebra og er viktig i det klimaet på Andøya.

Fikk kreft i hodet samtidig som kampen for flystasjonen raste: Nå er luftvingsjefen tilbake for fullt Hun følte seg nærmest udødelig, og har alltid fått til det hun ønsket seg. I fjor ble livet hennes kraftig forandret etter å ha fått kreft i hjernen, samtidig som Stortinget med et pennestrøk raderte bort Orionbasen hun leder på Andøya flystasjon. – Måtte til

Kostnad kontra nedleggelse av flyplass er ikke noe han vil ta stilling til.

– Vi jobbet for å få en energieffektiv løsning på Andøya. Nedleggelse nå i fremtida, kan ikke jeg uttale meg om. Det var aldri et tema fra 2011 til 2013 da vi jobbet med å få denne på plass. Du kan si at det er uheldig at det tok to til tre år å få den reparert, men det som er sikkert nå er at Andøya Flystasjon har ei varmepumpe som er unik i sitt slag og som vil forsyne de hangarene på den siden av stripa på en god måte i årene som kommer.

ENØK-tiltak

Varmepumpen er en ENØK-installasjon, en luft til vann varmepumpe, skulle gi en billigere strømregning til Luftforsvaret. Totalt gir den en besparelse på strømregningen på vel 1,5 millioner kroner i året. Pumpen forsyner blant annet Hangar H og G, verkstedet, 337 skvadronsbygget, samt eventuelle nye bygg i området med varmt vann. I drift gir pumpen en tredobbel gevinst i form av energi, opplyser Forsvarsbygg.