- Det blir en møteplass for faglig påfyll, nettverksbygging, inspirasjon og nye perspektiv for alle som er interessert i, og vil jobbe for en god utvikling av Reiselivet i vår region, heter det i en pressemelding.

Konferansen arrangeres på Kulturfabrikken på Sortland den 13.oktober og har som tema å sette fokus på noen av de utfordringer og muligheter reiselivsnæringen i vakre Vesterålen står ovenfor. Og om samarbeid, verdiskaping, arbeidsplasser og lokal trivsel i distriktene.

Målsettingen er å skape større og bedre forståelse for hva reiselivsnæringen er og hvordan vi kan styrke samarbeidet og utvikle denne næringen videre i vår region og i samspill med politikere, andre reiselivsaktører og næringslivet forøvrig.

Nasjonalt perspektiv

Flere av innlederne er profilerte fra både politikk og næringsliv.  Blant dem er Adm dir Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv, Regiondirektør for NHO Troms og Svalbard, Christian Chramer.

I tillegg kommer erfarne foredragsholdere som Bente Holm, VisitOSLO, Morten Torp fra Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Gunnar Nilsen som er daglig leder i Reiseliv i Nord AS, Elisabeth Ljunggren fra Nordlandsforskning, Tommy Nilsen fra Nordland fylkeskommune og Sara Mesiti fra Hvalsafari på Andenes, blir å høre på konferansen.

- Møteplass

Konferansen blir åpnet av ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland kommune som også er leder av Fagutvalget for Reiseliv i Vesterålen Regionråd, og avrundes med oppsummering/paneldebatt.

- Dette blir en møteplass for faglig påfyll, nettverksbygging, inspirasjon og nye perspektiv for alle som vil jobbe for en god utvikling av Reiselivet i vår region, står det å lese avslutningsvis i pressemeldingen.