En vesteråling kom vinteren 2015 i kontakt med saksøker, som er bosatt i Hong Kong. De avtalte at vesterålingen skulle skaffe saksøker tre forsendinger med et fiskeprodukt. I mars og april samme år ble det sendt to forsendelser til Hong Kong, på totalt 130.000 kilo.

Den tredje avtalen, som forpliktet vesterålingen til å sende en forsendelse på 129.000 kilo til, ble ikke gjennomført. Saksøker hadde imidlertid betalt 1/3 av kontraktsummen på forhånd, som et depositum. Vesterålingens selskap mottok pengene, og de ble ikke tilbakebetalt. Selskapet ble oppløst sommeren 2016.

Krever 66.321 dollar

Saksøker mener i sin påstand at vesterålingen er personlig ansvarlig for at avtalen ble gjennomført, men mener at han var klar over at han ikke kunne oppfylle avtalen allerede da den ble inngått, og har fortiet om dette.

Saksøker krever nå at vesterålingen betaler 66.321 USD i erstatning, med tillegg av lovens forsinkelsesrente.

Dømt

Vesterålingen mener at han ikke har opptrådt på en ansvarsbetingende måte, og at det mottatte beløpet ble benyttet til drift av selskapet. Han mener at manglende oppfyllelse sto utenfor hans kontroll, og tross iherdige forsøk klarte han ikke å skaffe fiskeproduktene.

Retten vurderer at vesterålingen, på grunn av hans kunnskap om vinterfisket i Vesterålen, visste at han ikke kom til å kunne levere den tredje forsendelsen.

Retten vurderer at vesterålingen ved svikaktig opptreden har tilegnet seg pengene, og blir ansvarlig for å erstatte tapet på 66.321 USD. I tillegg tilkjennes saksøker saksomkostninger på 231.770 kroner.