Nedleggelse og opprettelse av videregående linjer i Nordland har hatt stort mediefokus på konsekvenser for elever, lærere, nærmiljøet, næringslivet, kultur og generelt samfunnet, heter det i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Politikerne på fylket har mistet makten på avgjørelser om videregående skoler og flertallet i fylkestinget har gitt makten til administrasjonen. Dette må tilbake til politikerne i fylkestinget. Derfor ber Høyre, Frp, Rødt, MDG og Venstre om at saken tas opp på nytt igjen på fylkestinget i juni, fastslår opposisjonens gruppeledere i fylkestinget.

– Som vi fryktet, er ikke modellen for «Minstegrenser for igangsetting av utdanningstilbud i videregående skoler» vellykket. Politikerne får ikke dette på sitt bord. Administrasjonen følger et oppsatt regelverk for når det er nok søkere til å opprette/opprettholde klasser, sier gruppeleder for Venstre Arne Ivar Mikalsen i meldingen.

Matematisk tabell

Han mener dette minner mer om en matematisk modell basert på antall søkere enn et regelverk hvor man kan bruke skjønn.

På Sortland lå det an til at der blir ingen opptak til førsteklasse på linja Musikk, dans, drama på grunn av litt for lite søkertall. Etter et massivt trykk fra elever, lærere, kulturlivet, politikere og media, snudde fylkesrådet og gikk inn for å beholde linjen, fastslår opposisjonspolitikerne.

Derfor mener de at skjønn er viktig i vurderingen.

– Oppsiktsvekkende

– Jeg må si det er ganske oppsiktsvekkende at fylkesråd Christian Torset går ut i media og sier at det er en utfordring i slike saker at fylkestinget har vedtatt at beslutninger av denne typen er delegert til administrasjonen. Han mener at fylkesrådet derfor ikke uten videre kan gripe inn og overstyre en beslutning som følger opp et vedtak fylkestinget har gjort, sier gruppeleder for Høyre, Beate Bø Nilsen i meldingen.

Christian Torset er forelagt Bø Nilsens uttalelser, men ønsker ikke å kommentere.

foto
Høyres gruppeleder på fylket, Beate Bø Nilsen. Foto: Thor-Viggo Skille NFK

Bø Nilsen viser videre til at tidligere fylkesordfører Sonja Steen går ut i media og sier at man kan bare håpe på at linjer skal bestå.

– Dette er bare tull og viser at Torset og Steen ikke har skjønt hva et parlamentarisk system er for noe, sier hun.

Steen svarer med at et enstemmig fylkesting, inkludert Høyres gruppeleder, har vedtatt regelverk for oppstart av klasser.

– En klasse som ikke blir opprettet på grunn av lav søkning, kan med bedre søkning bli opprettet påfølgende år. Det betyr at tilbudet ikke legges ned, men får ny mulighet påfølgende år, påpeker Steen i sitt tilsvar.

Hun sier hennes omtanke går til alle elever som ikke får førstevalget oppfylt - uavhengig hvor i fylket de kommer fra.

– Når det gjelder musikklinjen på Sortland er jeg vel kjent med den gode kvaliteten. Det, og at det var 11 primærsøkere, gjorde at jeg, sammen med gode kollegaer, har jobbet for at klassen likevel skulle opprettes. Først og fremst for elevene som nå får begynne på musikklinja, er jeg svært glad for at arbeidet lykkes. Samtidig har jeg litt vondt på vegne av de andre elevene som ikke får sitt førsteønske oppfylt, konkluderer Sonja Steen overfor Bø Nilsens utspill.