ARCTICulations of Faith er et delprosjekt under Bodø2024, der forholdet mellom tro, kunst og kultur i vår landsdel står sentralt, heter det i en pressemelding.

– Ingen sider ved livet har gjennom historien inspirert til mer kunst, musikk og arkitektur enn religion og menneskers behov for religiøse uttrykk. Vi vil ha fokus på historien, se på våre egne trosuttrykk i dag, og vende blikket mot det som kommer, fortsetter meldingen.

Prosjektet «Hogget i stein» i regi av Bø og Malnes menighetsråd, er ett av prosjektene i forbindelse med Bodø2024.

Åtte internasjonale skulptører inviteres til et symposium i Bø, for i løpet av 14 dager å utvikle hver sin steinskulptur av steiner hentet i strandkanten i Vesterålen.

Kirkeveien i Bø

– Kunstnerne representere 8 ulike land, flere av dem fra land Bø har flyktninger fra, og de har ulik trosbakgrunn. Sammen skaper de kunst som utplasseres som undringsposter langs den oppgraderte gamle Kirkeveien i Bø, lyder pressemeldingen.

Vi lever i ei tid der mennesker reiser mye, vi stimuleres av møter med andre kulturer og religiøse skikker. Dette påvirker oss og våre uttrykk for tro, fortsetter meldingen.

– Bevissthet om egen kultur og historie og åpenhet for verdier fra andre kanter av verden inspirerer til refleksjon. Alt dette skal få komme til uttrykk i utstillinger, forestillinger og kulturarrangementer av mange slag i tida framover, fastslås det.