Samtidig kan det være rester etter det uværet Ingunn blåste med seg på sin ferd, og som er nært eller på strømlinjer. Hold avstand og meld fra om du ser noe som ikke er som det skal, melder Noranett.

– Vær aktsom ved ferdsel nært kraftlinjer. Det har vært flere væromslag de siste dagene. Dette har medført både ising og mye snø som kan bety fare for folk som ferdes ved linjene. Avstanden fra bakken opp til kraftlinjene kan være liten. Pass også må å ikke lage snø-deponi under kraftlinjer. Ser du linjer som henger ned mot bakken, hold avstand og meld fra med en gang.

Etter uværet Ingunn kan det også være knekte stolper, trær som har veltet over linjer eller linjer som ligger på bakken. Eller annet som vinden har «mistet» på eller nært linjene. Ser du noe slikt, hold deg unna – det er livsfarlig å komme i kontakt.