Står vi nå foran et valg mellom næringsutvikling og miljø? Kan en global klimakrise åpne opp for muligheter og ikke bare utfordringer? Fiskeriministeren kommer til Skreikonferansen for å finne svar, heter det i en pressemelding fra prosjektleder Stine Frivåg i Egga Utvikling.

– Skreikonferansen har samlet et bredt faglag av foredragsholdere som belyser hvordan vi skal navigere næringsutvikling i ei tid der kriser står i kø, og en energikrise krever et tydelig veivalg. Må vi velge vekk miljøhensyn for å klare bunnlinja og redde arbeidsplasser? Spør Frivåg.

Skreikonferansen har aldri vært sjenert for å snakke om elefanter i rommet, men de akter heller ikke å bare peke på utfordringer. De fronter hvilke konkrete løsninger som allerede finnes, og kobler de rette menneskene sammen.

Må tørre å snakke om utfordringer

– Det er kanskje ikke en optimistisk tid å drive utvikling, men nå har torskenæringen flere hundre år med endringskompetanse, og vi vet at vi må tørre å snakke om utfordringer for å løse dem. Skreikonferansen handler også om å koble de som har makt til å skape endringer slik at næringen kan melde sine behov, poengterer Frivåg.

Til Skreikonferansen kommer nemlig fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran for å snakke om hvordan regjeringen kan sikre at torsken forblir en av våre mest verdifulle ressurser – selv med kriser i kø.

Jan-Gunnar Winther fra Senter for hav og Arktis, Ragnhild Dahle Heen fra PWC og Per Martin Olsen fra SNN ønsker å belyse muligheter som kan ligge i en turbulent tid, og hvordan torskenæringen kan rigge seg enda bedre til. I kjølvannet av heftige debatter rundt grunnrenteskatt i havbruk mener skatteutvalget at neste kandidat ut er fiskerinæringa, heter det i pressemeldingen.

Sosialøkonomenes våte drøm

Tommy Torvanger fra Nergård kaller skatteutvalgets uttalelse for “sosialøkonomenes våte drøm og fiskernes skrekk”. Under Skreikonferansen skal han gi oss en ektefølt virkelighetsbeskrivelse av hvordan grunnrenteskatt vil kunne påvirke fiskerinæringa. Temaet grunnrenteskatt belyses også av Stine Akselsen fra Sjømat Norge.

Christian Chramer fra Sjømatrådet tar også turen for å gi et innblikk i hvordan sjømatkonsumet endrer seg når folk sin økonomiske situasjon svekkes. Hva kan næringa gjøre for å stålsette seg for dette?

Krise fører til nytenking

– Det er ikke en optimistisk lesning i aviser for tida og det er ingen tvil om Europa er i krise. Men vi vet at krise fører til nytenking og når man samler mange kloke hoder under samme tak vil vi kunne ta utfordringene på strak arm, hevder Frivåg.

Svein Ove Haugland, direktør i Råfisklaget, skal si noe om hvordan de økte drivstoffkostnadene rammer fiskerinæringen, mens Petter Bjørkli fra Energi i Nord gir oss en status på energitilgang i landsdelen. Hvordan kan vi utvikle en næring der energi brått kan være mangelvare, og uten omstilling er en klimatrussel? Hvordan skal vi prioritere når det står mellom næringsutvikling og miljø?