Kolbjørn Hoseth Larsen etter vedtaket i formannskapet: - Frustrende at det tar så mye tid, men vi har troa Kolbjørn Hoseth Larsen og Trude Iversen er fortvilet over vedtaket, men mister ikke motet. Klagde på vedtaket

Vedtaket innebar i teorien at utbygger måtte klage på vedtaket for å få saken sendt til fylkesmannen for endelig vurdering. Om formannskapet ikke hadde tatt klagen til følge, ville saken blitt sendt til fylkesmannen samme dag.

Isteden måtte utbygger belage seg på å klage inn vedtaket for så å vente på at den klagen skulle behandles neste formannskapsmøte 27. april.

I møtet var utbyggerne på plass på tilskuerplass. De ble av varaordfører Kurt Jensen bedt om å sende inn klage på vedtaket med en gang, så skulle kommunen få i stand et ekstraordinært formannskap torsdag 6. april.

Må smøre seg med tålmodighet for boligutvidelse i Hadsel: Fikk godkjent dispensasjonssøknad i desember - ble utsatt igjen i februar Etter å ha vært vitne til politisk behandling av egen byggesøknad, er Kolbjørn Hoseth Larssen på Stokmarknes både utålmodig og overrasket. Rådmannen: - Jobber med saken

Selv om dette innebar en stor belastning på administrasjonen for å få ferdig saken, ser det nå ut til at det blir en behandling av saken førstkommende torsdag.

- Vi jobber med saken og tenker at vi skal ha en sak på dette ferdig i løpet av onsdagen. Den kan da behandles på ekstraordinært formannskapsmøte torsdag, under kommunestyrets møte. Der kommer det også en annen tilleggssak som skal behandles i begge organer ang utbyggingsavtale, sier rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen til VOL.

Dette er utbygger Kolbjørn Hoseth Larsen glad for. Han mener imidlertid at posisjonen kunne gjort dette langt smidigere og avvist klagen sist torsdag da utfallet til syvende og sist blir opp til fylkesmannen.

- Jeg håper jo de kan sende saken videre til behandling hos fylkesmannen nå på torsdag, og at de ikke kommer med noen nye momenter som må behandles i en ny runde. Synes egentlig saken har dratt nok ut i tid allerede.

- Komisk

Han er kritisk til måten saken ble behandlet i formannskapet sist.

- Jeg synes hele opplevelsen av å være tilstede under formannskapsmøtet var overraskende og tilnærmet komisk. Posisjonen blander følelser og gjør seg til offer for folks reaksjoner på deres arroganse og maktbruk. Og når de blir stilt spørsmål om hva grunnen til utsettelser og avslag på vår byggesak er, så svarer de ikke.

Hoseth Larsen sier videre at han og samboeren sendte inn en klage på vedtaket en time etter vedtaket var et faktum og at han nå håper saken snart kan være ferdig behandlet i kommunen.

- Litt spesielt

Rådmann Teigen innrømmer at han kjenner saken godt, da den er blitt behandlet i kommunen siden august i fjor. Om ønsket fra politisk hold å få saken behandlet i et ekstraordinært formannskap, sier han.

- Tilfellet er litt spesielt da det er en sak det er jobbet litt ekstra mye med, og som vi dermed kjenner godt. Videre prøver vi alltid å sikre at politiske ønsker om tidspunkt for politisk saksbehandling blir oppfylt, men innenfor lovens krav om forsvarlig saksbehandling.

Politikerne selv må nå avgjøre om saken er godt nok opplyst.

- Politisk nivå må selv avgjøre om de mener saken er tilstrekkelig opplyst, og om de har fått satt seg tilstrekkelig inn i saken før den behandles. Et døgn er liten tid til å lese og drøfte saken, men det er som nevnt en sak man har behandlet flere ganger tidligere og dermed kjenner bedre enn de fleste saker.

Det eneste som nå kan føre til ytterligere utsettelser i saken, er om politikerne har ombestemt seg, eller at de føler saken ikke er opplyst nok.

- Vi er effektive

I forhold til saksbehandlingstid, opplyses det fra rådmannen at saken med denne utbyggingen, skiller seg ut fra andre saker i kommunen.

- Nå er Hadsel fortsatt på listen over de mest effektive kommunene når det gjelder saksbehandling jamført nasjonal statistikk. Helt konkret havner vi på en solid 19.plass blant 428 kommuner i 2016, sier Teigen.