Regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI sier bakgrunnen for avgjørelsen er at ankomstsituasjonen har endret seg.

– Vi mener at vi har den overkapasitet i systemet som er nødvendig, sier han.

Mottaksdrift Nords planer for asylmottak i Skarsteindalen med 350 plasser har versert i lang tid, og planene har vært omtalt i Andøyposten en rekke ganger. Planene har også vært et politisk tema i Andøy. Ordfører Jonni Solsvik har vært tydelig på at en slik etablering ville vært uforsvarlig. Derfor er han glad for avgjørelsen UDI nå har tatt.

– Det motsatte ville vært uforsvarlig både for asylsøkere og for befolkningen i Andøy. Spesielt med tanke på det tjenestetilbudet kommunen må levere, og da tenker jeg i særlig grad på helsetjenestene.

– Legesituasjonen på Andenes er spesielt utfordrende. Smittevernlegen vår har påpekt at Andøy kommune ikke ville vært istand til å ivareta et tilbud i tråd med loven, verken til innbyggere eller flyktninger. Derfor ville dette vært helt uforsvarlig. Det vil jeg understreke med all mulig tydelighet. Derfor er jeg glad det ikke blir ytterligere mottak i Andøy nå, sier Solsvik til Andøyposten.