Politibetjent Frode Monrad opplysertil Andøyposten at tyveriet er skjedd fra en kommunal lastebil.

– Den lille lastebilen stodparkert utenfor Andøy kommunes verkstedlokaler i Industriveien påAndenes.

– Tyveriet har skjedd en gangmellom klokka 22.00 mandag kveld, og arbeidstidas start tirsdag - da det heleble oppdaget.

– Spor på åstedet viser at tyvenehar rygget en bil inn på området, og deretter er kranen blitt demontert ogstjålet. Det er et frekt og freidig tyveri. Tyvene må ha brukt noe tid på å hafått demontert utstyret, og vi ber publikum om tips i sakens forbindelse.

– Vi har fått ett tips om enobservasjon i området, men ønsker som alltid mest mulig informasjon. Så allesom har sett noe eller noen i området i det aktuelle tidsrommet bes ta kontakt,sier Frode Monrad hos politiet i Andøy.