- Jeg er glad for at den positive nedgangen i ulykkesstatistikken. Men dette er langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke ligger det skjebner, som vil berøre og prege familier, venner og lokalsamfunn for alltid.

Derfor er trafikksikkerhet vår viktigste oppgave, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

25 omkom

Vegvesenet har sett på de foreløpige tallene for årets tre første måneder.

Tallene for januar og februar var rekordlave med 14, fordelt på sju omkomne på hver av månedene. Selv om mars har krevd 11 menneskeliv i ni dødsulykker, er 25 trolig det laveste kvartalstallet noensinne.

Klar tendens

Tendensen er klar; det er sikrere på norske veger enn noensinne.

- Jeg vil takke alle som har kjørt pent, som har tatt hensyn og som på andre måter har bidratt. Vi har alle et ansvar for å bidra til sikker trafikk. Vi i Vegvesenet gjør hva vi kan gjennom gode veger og tydelig informasjon.

Men bilistene må også gjøre sitt. Om alle i trafikken hadde holdt fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og ikke minst vært rusfri hadde de fleste dødsulykkene kunne vært unngått, sier Brandtsegg