– Det er ingen hemmelighet at vi er noe på hælene, sa rådmann Rolf Lossius da han la frem sitt budsjettforslag for 2015 for kommunestyret i Sortland.

– Vi må hente inn 20 millioner kroner, og det er derfor lagt inn ikkeprioriterte tiltak både på inntekts- og utgiftsiden, sa Lossius.

Øker eiendomsskatten

– Øker vi eiendomsskatten slik at det gir en inntekt på 4.9 millioner kroner for kommunen, sa Lossius.

Videre ønsker rådmannen å bosette ti ekstra flyktninger, da det vil gi en økonomisk gevinst på 900.000 kroner.

Rammer helse- og omsorgstilbudet

Blant driftstiltakene i rådmannens budsjett finner man blant annet at det reduseres et årsverk hos Psykisk Helse, det vil ikke bli tilsatt en ny enhetsleder i for helse. I tillegg vil rådmannen redusere tilbudet på Håløygtunet med syv sykehjemsplasser.

– I perioder har vi 10-12 ledige sengeplasser på hjemmet, mens det i andre perioder er fullt. Men vi ser at det vil være rimeligere å betale for overliggingsdøgn enn å ikke benytte seg av det innsparingspotensialet som ligger her, sa Lossius.

Videre ønsker rådmannen å redusere et årsverk i aktivitetssenteret og to og et halvt årsverk i hjemmetjenesten i løpet av 2015.

Det legges også til rette for rammereduksjoner på skole, barnehage, voksenopplæring, skyss til svømming og støtteressurs i oppvekst, i tillegg til redusert stilling i barnehage.

Bokbussen forsvinner

Dersom budsjettet blir stående uforandret vil også bokbussen forsvinne ut av kommunens tilbud etter oppsigelsestiden på ett og et halvt år.

Også i rådmannen i Hadsel har foreslått å kutte dette tilbudet i sin kommune.

– En krone her, en krone der

I tillegg reduseres også kommunens renhold- og vaktmestertjenester med 300.000 kroner.

– Bruk av vaktmester må unngås der det er mulig, sa Lossius.

Ved å øke gebyret på reguleringsplaner med 20 prosent vil rådmannen tjene inn 50.000 kroner.

– Det er ikke et voldsomt stort beløp, men det er som de sier: en krone her og en krone der, det gir summen, sa Lossius.

Oppdaterer gatelysene

Rådmannen vil videre investeres 500.000 kroner i gatelys i Sortland.

– Det går mye til vedlikehold, men det vil også være mulig å få opp noen nye gatelys, sa Lossius.

Også legekontoret skal oppdateres. De får 100.000 kroner til ny aggregat.

– Det er et lite, men et uhyre viktig beløp, sa Lossius.

Videre får Sortland kirke nytt HC toalett for 450.000 kroner.

Barnehager, uteområder og veier oppgraderes

– Også de kommunale barnehagene må gjøres attraktive, sa Lossius da han la frem budsjettet.

Barnehagekjøkkene i kommunen skal etter planen oppgraderes for 500.000 kroner, i tillegg til at det er satt av en million til barnehagenes uteområder.

Det er også satt av 2.5 millioner kroner til lekeplasser på Strand.

I tillegg settes det av penger til gang og sykkelveier flere steder i kommunen for totalt 1.8 millioner kroner.

Videre er det satt av 12.5 millioner til Bjørklundveien og Vesterveien, 18.6 millioner til Markveien, 1.5 millioner til vei til Lamarktunet og 1.3 millioner til Standgata. I tillegg skal Steiroveien rehabiliteres til 6.7 millioner i 2017.

Rehabilitering av bygg

Rådmannen ønsker også å gjennomføre utredninger for rehabilitering av noen kommunale bygg, der i blant Sortlandshallen. Her er det satt av en halv million kroner til utredningen.

– Der har vi årlige vedlikeholdsutgifter på 4.5 millioner kroner. Det kan være starten på en betydelig investering. Jeg har derfor bedt om en vurdering på hva som kan gjøres for å reparere hallen og hva det vil koste, sa Lossius.

Også Sortland barneskole blir utredet for samme beløp.

– Rådmannen ønsker også å utrede muligheten for en carport på Lamarktunet, med fokus på hva det vil bety for brukerne der, sa Lossius.

Til det har rådmannen satt av 300.000 kroner.