Den kommende politireformen foreslår å kutte antallet politidistrikt og effektivisere politiet, skriver NRK. En analyse fra et par år tilbake konkluderte med at hele Nord-Norge bør slås sammen til ett distrikt. I dag består landsdelen av seks politidistrikt.

- Uklokt

Lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, som opprinnelig er fra Lødingen, mener dette ikke er noen god idé.

– Det er uklokt å ha ett politidistrikt i Nord-Norge, sier han til NRK.

Bolstad mener man minst bør ha to politidistrikt i Nord-Norge, kom det fram da reformen ble diskutert på politiets landsmøte i Bodø i går, ifølge NRK.

Politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt, Hugo Henstein, er uenig med Bolstad, og syns ett politidistrikt i Nord-Norge ville vært den beste løsninga.

- Da ville vi blitt stor nok og robust nok, sier Henstein til Vol.

Mer hav og stein

Han tror det er mest sannsynlig at Nord-Norge blir inndelt i to politidistrikt, men hadde ønsket seg ett. Han mener det ikke først og fremst er den geografiske størrelsen det kommer an på, men antall ansatte og antall enheter det vil være i et felles politidistrikt for Nord-Norge. Han viser til at politimesteren i Oslo klarer jobben sin veldig fint.

- Det er klart at Nord-Norge er stort og det blir lange avstander med tanke på møter, for eksempel, men først og fremst , er det litt mer hav, og litt mer gresstuseter og stein her. Det er antall mennesker vi må se på, sier han.

Bolstad i Politiets fellesforbund mener politiet må være en naturlig del av samfunnet og kommunene.

- Det betyr at man ikke kan ha et fjernstyrt politi, man må være tilstede. Mister man nærheten til publikum, da mister man tilliten og muligheten for å gjøre en god arbeidsoppgave, sier han til NRK.