SV går inn for en delt løsning mellom Evenes og Andøy flybaser, med maritime overvåkingsfly på Andøy og Evenes som fremskutt base for kampfly.

- Etter en gjennomgang av Regjeringens forslag, og i samråd med høringsuttalelser fra eksperter, fagforeninger og berørte i regionen, mener vi det er tungtveiende grunner til å fortsette å ha flybase begge steder, sier SVs forsvarspolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell.

I sitt forslag til langtidsplan har Regjeringen foreslått å legge ned flybasen på Andøya og flytte den til Evenes. Hovedargumentet er at man sparer rundt 200mill i året i driftskostnader ved å legge ned Andøya.- På vegne av Nordland SV og hele fylket er jeg veldig glad for at SV lander på dette standpunktet, sier SVs fylkesleder i Nordland Marius Meisfjord Jøsevold.

SV mener en delt løsning mellom Evenes og Andøya er bedre fordi

  • Det er mye infrastruktur på Andøya som er helt brukbar. Det beregnes at minst 80 prosent av infrastrukturen på Andøya kan brukes videre.

  • De beregnede innsparingene ved å flytte til Evenes vil ikke slå inn før minst ti år frem i tid, ved innfasing av nye overvåkningsfly, altså tidligst 2025.

- SV har jobbet mye med dette i nord, og dette viser at tillitsvalgte fra Nordland har godt gjennomslag i vårt eget parti, sier Jøsevold og fortsetter. - De samfunnsmessige konsekvensene av å legge ned Andøya ville vært betydelige, både for Andøya og Vesterålen, og når det ikke er gode forsvarsfaglige argumenter for dette, så mener vi at dette er den riktige avgjørelsen, avslutter Jøsevold.