NAV har laget en oversikt over alle sine utbetalinger. Nettstedet e24 skriver at annenhver nordmann fikk penger fra NAV i fjor, mens en av tre i arbeidsfør alder mottok ytelser fra NAV i 2017.

Totalt betalte NAV ut 421 milliarder kroner i fjor. I snitt blir det 80.000 kroner per innbygger.

Nær 80.000 personer som er bosatt i utlandet fikk utbetalt 7,1 milliarder kroner.

5,8 milliarder gikk til alderspensjon og uføretrygd. Her er de fleste mottakerne norske statsborgere. E24 skriver at bildet er annerledes når det gjelder dagpenger og kontantstøtte. Her er ni av 10 mottakere i utlandet utenlandske statsborgere.

4,2 milliarder av det totale utenlandsbeløpet gikk til norske statsborgere, mens 2,9 milliarder gikk til utenlandske statsborgere.

Vesterålen og Lødingen

Som nevnt fikk innbyggerne i Vesterålen og Lødingen utbetalt 3,162 milliarder kroner fra NAV i 2017. Det er en økning på 3,3 prosent fra 2,061 milliarder kroner i 2016.

De fleste kommunene i regionen hadde en økning i utbetalingene på3 prosent. Unntaket er Øksnes, der utbetalingene økte med 4 prosent.

Mest til Lødingen, Bø og Øksnes

Per innbygger, peker Lødingen, Bø og Øksnes seg ut. I Lødingen fikk hver innbygger i snitt 111.337 kroner fra NAV i fjor. Bø følger deretter med 110.410 kroner per innbygger, mens i Øksnes fikk hver innbygger 100.140 kroner.

I Hadsel (98.636 kroner per innbygger), Andøy (95.765kroner) og Sortland (88.400 kroner) ligger snittbeløpene på under 100.000 kroner.

I snitt fikk innbyggerne i regionen utbetalt 100.781 kroner hver fra NAV i 2017.

Det er også i Bø, Øksnes og Lødingen vi finner flest personer som kontinuerlig får ytelser fra NAV. Dette betyr personer i arbeidsfør alder som får uføretrygd eller andre ytelser fra NAV til livsopphold.

I disse tre kommunene får henholdsvis 31 prosent, 31 prosent og 30 prosent av innbyggerne kontinuerlige ytelser fra NAV.

I Hadsel og Sortland får 27 prosent av innbyggerne kontinuerlige ytelser fra NAV, mens Andøy er lavest med 23 prosent av innbyggerne.