Fylkesmannen har fra 1. september 2015 ført tilsyn med Myre skole i Øksnes kommune.

Les også: Myre skole med brudd på opplæringsloven

Under tilsynet ble det avdekket lovbrudd med pålegg om retting.

Øksnes kommune har gitt tilbakemelding innen fastsatt frist og Fylkesmannen det sannsynliggjort at påleggene er etterkommet og rettet. Dermed anses tilsynet som avsluttet.