Øksnes har i flere år jobbet for å få VG2 Fiske og Fangst til kommunen, foreløpig uten å ha fått gehør fra politikerne på fylkestinget. Nå er man imidlertid nærmere enn noen gang.

Før jul ble det bestemt at et samarbeid med tilbudet som allerede eksisterer på Gravdal, skulle utredes.

Må utredes

Rektor ved Sortland videregående skole, Rune Lødemel, sa til VOL for et par uker siden at de er i full gang med den nevnte utredninga, og at denne skal leveres før sommeren. I løpet av høsten vil fylkestinget trolig avgjøre om det blir et nytt tilbud om fiskeriutdanning på Myre.

Lødemel var overfor VOL svært optimistisk, særlig fordi årets søkertall til VG1 Naturbruk på Kleiva, som det kreves for å kvalifisere seg til VG2 Fiske og Fangst, er høyere enn på lenge.

Trenger læreplasser

En annen forutsetning for at Øksnes skal få tilbudet, er tett samarbeid med fiskerinæringa. Derfor inviterer Øksnes kommune og Sortland videregående skole nå næringslivet i kommunen til et møte om saken. Det skjer torsdag i neste uke på Velferdsstasjonen til Myre fiskemottak.

– Dersom næringa mener vi skal ha et tilbud om VG2 Fiske og Fangst i Øksnes, må de på banen nå, sier ordfører Karianne Bråthen til VOL.

I utredninga som fylkeskommunen har bestilt, må det nemlig også legges ved internasjonsavtaler om praksisplasser.

– Det store frafallet fra videregående skoler skyldes blant annet vanskeligheter med å få læreplasser. Fylkestinget vil ikke opprette noen nye linjer før de vet at elevene har læreplasser å gå til. Derfor må næringslivet nå på banen, sier Bråthen.

De ønsker i hovedsak samarbeid med de som har båter over 11 meter.

– Vi ønsker oss gode læreplasser, og at de som stiller opp tar dette ansvaret på alvor, sier Båthen.

Interesse for linja

Hovedargumentet for å avslå fjorårets søknad om å få fiskerifaglinje, var dårlige søkertall til linja på Gravdal. Bråthen tror langt flere ungdommer fra Øksnes hadde valgt fiskeriutdanning dersom det var et tilbud nærmere hjemplassen.

– Det er langt til Gravdal, og skal du hjem ei helg er det seks timers pendling, sier ordføreren.

Før jul hadde hun en uhøytidelig spørreundersølelse på Facebook blant niende- og tiendeklassinger i Øksnes. 15 svarte da at de ville søkt seg inn på ei fiskerifaglinje, dersom den ble lagt til Myre.

– Det viser at det er interesse for det, sier hun.

Hvis alt nå klaffer, fiskerinæringa stiller opp og fylkestinget sier ja, håper Bråthen på oppstart allerede høsten 2018.