Denne gangen dreier det seg om en semitrailer-velt ved Roksøya.

Semitraileren er delvis smadret og det ligger fisk utover grøfta. Till tross for at også førerhuset er smadret, skal det ikke ha oppstått personskade i uhellet.

Forandledningen til uhellet er foreløpig uvisst.

- Stenger felt

Ifølge Synnøve Lukassen ved Vegtrafikksentralen, vil bergingen straks komme igang.

- Viking Sortland vil stå for bergingen. De vil først tømme semitraileren for fisk før de starter bergingen. I første omgang vil ett felt være stengt og det vil vær mulighet for at vi må stenge begge feltene. Foreløpig er det uvisst når dette vil skje, sier hun.