Partene fikk imidlertid mulighet til å komme med argumenter for et oppkjøp før endelig vedtak ble gjort i saken.

– Miljø og klima taper

KS Bedrift Havn sendte 16. mars et brev til Konkurransetilsynet, der de ber tilsynet se på saken i et bredere markeds- og konkurranseperspektiv.

– Vi mener det er betenkelig at en slik sak bare skal vurderes på konkurransefaglig grunnlag. Vi har hatt en politisk målsetting om mest mulig sjøtransport i mange år. KS Bedrift Havn frykter at et vedtak om å nekte oppkjøp av Nor Lines i realiteten kan bidra til redusert sjøtransport. Det er ikke i noens interesse, sier forbundet.

De argumenterer i brevet med at snevre, konkurransefaglige vurderinger kan slå ben under sentrale politiske mål.

– Dersom vi får et dårligere tilbud på kysten og mer transport må gå på land, taper både miljø og klima på det konkurransefaglige alteret. Det er det norske samfunn på ingen måte tjent med, mener forbundet.

Avgjørelse innen 3. april

Konkurransetilsynets frist til å fatte vedtak i saken er nå satt til 3. april, opplyser prosjektleder Hanne Falkanger i Konkurransetilsynet. Hun har tidligere uttalt at tilsynet frykter mindre konkurranse ved et oppkjøp.

– Vi frykter redusert konkurranse i markedet. Vi mener Eimskip og Nor Lines er nære konkurrenter, og at et oppkjøp vil føre til økte priser eller redusert kvalitet.