«Trollfjord» traff kaia i Risøyhamn onsdag formiddag da den skulle legge til som sørgående hurtigrute.

Det ble en kraftig smell og båten fikk et stort hakk inn i baugen. Også kaia ble påført skader.

«Trollfjord» har ligget natta over i Risøyhamn. Allerede onsdag startet reparasjonene i baugen.

Noen passasjerer ble sendt videre med buss onsdag, og det stod også en del gods på kaia i Risøyhamn.

– De som måtte reise, er sendt videre med buss, men vi har fortsatt en god del av gjestene våre om bord. De avventer og ser hva vi kommer fram til i dag, sier Knoph.

– Vi har også stokket om på en del av godset vi har om bord, slik at vi raskt kan få sendt videre ting som haster, for eksempel frossen mat og fisk, sier Knoph.