– Vi kan være enig i at vi lever lengre enn før, og at det har konsekvenser. Men i de fleste tilfellene omtales «eldrebølgen» svært lite positivt.  Jeg håper at i alle fall noen politikere og myndighetspersoner noterer seg dette og uttaler seg positivt om forlenget levetid for de fleste, sa leder i eldrerådet, Lars Klæboe.

Han fremmet et forslag i eldrerådets møte tirsdag etter å ha lest to leserinnlegg på trykk i blv.no hvor ordet ble tatt opp. Han foreslo for rådet å sende et innlegg om dette. Jorunn Helene Dahl støttet Klæboe.

– Jeg er veldig enig i at eldrebølgen sjelden omtales med et positivt fortegn. Ofte i sammenheng med «de stakkars unge som må jobbe så mye lengre mens vi lever lengre, og om de stakkar ungdommene som må forsørge oss.» Jeg skjønner ikke. Har ikke vi eldre vært med og bidratt i det hele tatt? Har vi sittet på gjerdet hele tiden?

Sitter med mye kompetanse

Dahl mener de eldre er en ressurs.

– Jeg er sikker på at det er mye restarbeidsevne og mye kompetanse i eldre som kunne vært brukt om vi hadde lagt til rette for det. Det er flott at dette blir tatt opp, sa hun.

Rådet var enstemmig enig i Klæboes forslag.