– Konkurransetilsynet skal stanse oppkjøp som skader konkurransen. Eimskip og Nor Lines er nære konkurrenter og har samlet sett høye markedsandeler i dagens marked, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Konkurransetilsynet sitt vedtak ble sendt til partene i dag. Oppkjøpet involverer de to største aktørene innenfor frakt av frossen fisk fra Nord-Norge til Nord-Europa. Kundene er aktører innen norsk fiskeriindustri som etterspør frakt av den frosne fisken for videresalg. Hoveddelen av den frosne fisken eksporteres til utlandet.

– Kan få store følger om Eimskip nektes oppkjøp Direktøren i Norsk havneforening frykter mer gods på vei om Konkurransetilsynet sier nei til Eimskips oppkjøp av Nor Lines. Få aktører

Konkurransetilsynet peker på at det er liten konkurranse i markedet for transport av frossen fisk.

– Vi mener at et oppkjøp vil føre til redusert konkurranse som vil gjøre det mulig for Eimskip å øke prisene eller redusere kvaliteten overfor kundene i markedet, sier fungerende avdelingsdirektør Øyvind Nilssen.

Konkurransetilsynet har i sin vurdering innhentet betydelig informasjon fra partene, andre sjøtransportører, veitransportører, havner og kunder i markedet. Basert på denne informasjon har tilsynet gjort grundige vurderinger av hvordan oppkjøpet vil påvirke konkurransen og kundene i markedet.

Tilsynets vedtak kan fra 1. april klages inn til Konkurranseklagenemda.

– Ikke tjent med at Eimskip nektes kjøp I februar gikk Konkurransetilsynet inn for å nekte Eimskip, med sitt største norske kontor på Sortland, å kjøpe opp Nor Lines. Beklagelig

Eimskip liker ikke avgjørelsen fra Konkurransetilsynet.

– Vi mener at beslutningen er sterkt beklagelig og tatt på et feil grunnlag, sier administrerende direktør i Eimskip Norway, Lara Konradsdottir.

En sammenslåing ville ha sikret den meget viktige kysttrafikken i Norge, og sørget for en solid løsning for godstransport ut og inn av Norge.