Dermed ble 2014-resultatat nær fire millioner kroner svakere enn budsjettert.

Opprinnelig hadde selskapet budsjettert med en omsetning på 12,3 millioner kroner, men dette ble satt ned til 10,6 millioner. Regnskapet viser en omsetning på 11,1 millioner kroner.

Det er kostnadssiden som har sprukket. Selskapet hadde budsjettert med 7,8 millioner kroner, men kostnadene endte på 13,5 millioner. Det er en sprekk på 5,7 millioner kroner.

Etter finanskostnader og avskrivninger, konstaterer selskapet at underskuddet ble på 3,7 millioner kroner.

Selskapets økonomi er anstrengt. Hurtigrutens Hus KF har 1,5 millioner kroner i omløpsmidler og hele 5,8 millioner kroner i kortsiktig gjeld.

-Foretakets likviditet per 31.12.2014 er negativ som betyr at det ikke er likvide midler til å betjene den kortsiktige gjelden. Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er på kr. 4.332.719,07, skrives det i notene til regnskapet.

Styret skal behandle saken i morgen. Styret er invitert til å søke Hadsel kommune om tre millioner kroner for å dekke underskuddet i selskapet.

Jon Lauvland Pettersen sier til VA/VOL at det er flere grunner til at det ble et underskudd i 2014.

- For det første var det budsjettert med at Vesterålen Høyskoleskolesenter skulle bidra med 1,5 millioner kroner. For det andre har kinodriften gitt en million kroner mindre i inntekter i 2014 sammenlignet med 2013. For det tredje var det tidligere 1,2 millioner kroner i husleieinntekter fra hotelldelen. Etter at hotelldriften ble lagt ned, har vi ikke fått disse pengene, sier Pettersen.

Han sier at selskapet trenger mer tid for å skape nok inntekter. Hurtigrutens Hus arbeider med å skaffe leietakere til hotelldelen av bygget. Det er laget et visningskontor og selskapet er i markedet for å finne leietakere.