Hans Bakken er nominert til Årets hadselværing for sitt arbeid med prosjekter som planetstien, solmøter og restaurering av Prestegården. Selv er han glad og ydmyk over å bli nominert til prisen.

– Jeg tenker at det er mange andre hadselværinger som kunne fortjent en nominasjon. Men det gleder meg jo at selv om jeg har bodd mesteparten av mitt liv i Lørenskog, og har postadresse der, så kan jeg få lov til å bli betegnet som hadselværing. Det er jo nærmest en hedersbetegnelse. Og det er jo i Hadsel jeg helst vil høre til.

HadselrøtterFaren, Torodd Bakken, var sjømannsprest før han ble sogneprest i Hadsel. Hans fikk dermed en kontinental bakgrunn. Han ble født i Newcastle i England og vokste opp i Buenos Aires i Argentina før han kom til Hadsel i 1957, som tiåring.

– Mor var født på Melbu, far var født og oppvokst i Blokken, så for min del var det som å «komme hjem» til bestemor, tanter og onkler og annen nær familie. I den store presteboligen var det plass til at jeg både fikk eget soverom og et eget «togrom» til det elektriske toget.

Reddet gårdenKlokkergården er et av de eldste husene i Hadsel, fra 1812. Men den ble lenge stående ubebodd, og var i falleferdig tilstand. Til slutt ble huset overdratt vederlagsfritt til en person for at huset skulle rives og tomten ryddes til avtalt tidsfrist.

– På denne tiden hadde jeg flyttet hjemmefra og bodde i Oslo, men ønsket å ha noe eget jeg kunne komme tilbake til. Jeg var derfor på utkikk etter et gammelt tømmerhus for å sette opp på den tomta i Hadselåsen som mor og far hadde sett seg ut som sted for pensjonistboligen sin, sier Bakken.

Han lyktes ikke med å finne noe egnet hus til flytting og da kom tanken om i stedet å restaurere Klokkergården, siden tidsfristen for nedrivingen for lengst var overskredet.

– Som Johan Ludvig Notø, som da var formann i prestegårdstilsynet, så treffende sa da han så meg stående ved siden av Klokkergården med hammeren i hånda – «Ja, toskeskap vise sæ på så mange måta …»

Men med moralsk støtte og gode råd, samt et symbolsk tilskudd på 5.000 kr fra Riksantikvaren, ble restaureringen påbegynt i 1972. I ettertid valgte også moren og faren å bygge sin pensjonistbolig på Klokkergården der fjøset i sin tid hadde stått.

Gode minner– Jeg husker den første gangen far tok meg opp i Hadsel kirke, noe som gjorde et sterkt inntrykk. De kirkene jeg tidligere hadde stiftet bekjentskap med forbandt jeg med kors, kalde gravsteiner, druknende sjøfolk i havsnød. Her kom jeg inn i et inkluderende og intimt kirkerom hvor jeg fra alteret ble møtt av fargerike menneske figurer i et interiør mettet med historie.

Siden den gang har Hans Bakken vært sterkt knyttet til kirken, prestegården og resten av området. Prestegården har også en spesiell posisjon i landet vårt. Boligen er med sine 500 kvadratmeter en av de største prestegårdene i Norge.

– I ettertid har jeg sagt at hadde jeg visst all den jobbingen som skulle til for å restaurere, så hadde jeg ikke begynt. Men samtidig må det sies at hadde jeg også visst hvor mye glede det ble, så hadde jeg gjort det likevel.

BokbevaringBiblioteket som sto på Stallbakken ved Hadselkirka var også i bruk på slutten av 1950 tallet. Her var Hans Bakken bibliotekassistent noen søndager for poståpner Fagerhaug på Steilo, som hadde ansvar for biblioteket.

-Etter at Klokkergården var restaurert utvendig hadde det seg slik at jeg ble kjent med min kone Karin. Hun var bibliotekar og jeg er ikke helt sikker på om det var at bibliotekaren som trengte et bibliotek eller omvendt. Siden Klokkergården var den første faste skolen i Hadsel var det naturlig at biblioteket kunne være en passende nabo. Jeg søkte Hadsel formannskap og fikk overta biblioteket for den nette netto sum av kr 250 med den betingelse at jeg måtte åpne biblioteket for interesserte.

Hilser sola18. januar er det tidligste datoen for å se sola komme opp i Falkfjordskaret etter mørketid. Da står Hans Bakken klar til å hilse sola ved Stjernemonumentet. I 2016 ble det åttende solmøtet avholdt siden oppstart i 2009, og Hans håper det vil fortsette å være en tradisjon i årene som kommer. Lekang Ski- og bygdelag har også engasjert seg og tatt ansvar for det praktiske rundt arrangementet og stått for brøyting, rydding, servering av solsaft, solboller, kaffe og te.

I dagene rundt arrangementet har Knut Riibe og Hans Bakken vært på skolene/barnehagene med et show om Stjernemonumentet, stjerner, planeter og ekte meteoritt, undring og forundring i kosmos. I de senere år har Hans Bakken, sammen med andre engasjerte, jobbet for planetstien, som går fra Hadsel Prestegård til Stokmarknes.

PrivilegertEtter at både prostiet ble flyttet til Sortland og boplikten for prestene er blitt opphevet, står nå presteboligen tom på 4. året. Boligen er tatt med på listen over de cirka 150 prestegårdene som Opplysningsvesenets fond og Den norske kirke mener bør bevares ut fra kulturhistoriske hensyn.

– Jeg opplevde det som et privilegium og en berikelse å få vokse opp på Hadsel prestegård og jeg synes det ville være umåtelig trist om ikke prestegården også i fremtiden kan være et sted for opplevelse av de verdier og den kulturhistorie stedet representerer.