Frode Holdhus var møteleder søndag. Han fortalte hvordan Eldreaksjonen kom igang. Etter å ha vært pårørende i 10-12 år bestemte han seg for å gjøre noe.

Og det er mange som har hatt lyst å være med. I dag har Eldreaksjonen over 400 medlemmer på Facebook. - Vi har prøvd å være saklige og kritiske.

På sakslista står blant annet valg av styre, diskusjon og målsetting for arbeidet videre.

Eldreaksjonen holdt en underskriftskampanje tidligere hvor de samlet inn 1200 underskrifter.

Aksjonen er enige i om at det viktigste å jobbe for er tilbud til folk med demenssykdom.