– Sjømatskonsernet Holmøy fra Sortland tar plass i en storstilt satsing på å skape verdier av plastavfall fra fiskeri- og havbruksnæringen, skriver Holmøy i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Plastterminalen AS ble etablert tidligere i år, med hensikt om å bygge et nytt anlegg på Bremnes.

Prosjektet handler om mer bærekraftig bruk av plast fra fiskeri- og havbruksnæringa.

– Unikt i nordnorsk målestokk, ifølge Holmøy Maritime, som nå går inn på eiersiden i Plastterminalen med åtte prosent. Selskapets stifter, Reno-Vest Bremnes AS, eier de resterende aksjene.

– Vi er opptatt av fremtiden for havet, og det grønne skiftet. Vi ønsker å bidra til bedre ordninger som kan hindre plasten i å komme på avveie. Plastterminalen vil forhåpentligvis øke resirkuleringsgraden på plast fra fiskerinæringen betydelig, sier daglig leder i Holmøy Maritime AS Kay-Arne Nygård.

– Holmøy er en betydelig aktør innenfor fiskeri- og havbruk i Norge, og bruker derfor plast i sine redskaper. For oss i Reno-Vest betyr det mye at næringen selv blir med på laget når vi forsøker å starte noe nytt for å gjøre plasthåndteringen bedre, uttaler avfallsselskapets administrerende direktør, Elise Gustavsen, i pressemeldingen.