I et brev til Sortland kommune ber Walberg, som har bodd på Strand siden 1997, at kommunen ser på muligheter for å anlegge en lysløype på stedet.

– Stiller opp på dugnad

Walberg tror en lysløype på Strand vil være kjærkomment både sommers- og vinterstid.

– Jeg ser stadig nye hus med nye naboer komme opp i boligfeltene, som vokser hurtig. Her kan man vel ikke si at fritidstilbudet holder følge med utviklingen, skriver han i brevet.

Walberg påpeker at han selv er maskinentreprenør og kan bidra mye med dugnadsarbeid for å realisere prosjektet.

Cirka 2,5 kilometer lang

Skissen han har lagt ved brevet, viser en cirka 3,5 kilometer lang trasé, som strekker seg fra Sortlandsbrua til Osvolldalen.

– Skissen er et utganspunkt og kan selvfølgelig justeres. Hovedtanken min er at traseen må være lett tilgjengelig, med eventuell parkering (Strand ungdomshus og Osvolldalen) og kunne fange opp alle boligfelt, slik at folk har lett tilgang.

Walberg avslutter brevet med at han håper rette instans i kommunen kan hjelpe.