En del opprop til Telias kunder viser seg å være svindelforsøk. Foto: Arkiv

Svindelkontrollør Øyvind Kristiansen hos Telia opplyser til NRK Nordland at det er lett å la seg lure. Selskapet har arbeidet for å få sperret anropene til sine norske kunder.

Telias mobilkunder har mottatt mer enn en halv million anrop fra utlandet. På mobilskjermen ser det ut som oppringingene er fra norske nummer, men det er de altså ikke.

– Samtalene kommer fra +47, etterfulgt av ni sifre, og ikke åtte, som er normalt i Norge. Samtalene kommer hovedsakelig fra 474- og 479-serien, som er vanlig for norske mobilnumre, sier Kristiansen til NRK Nordland.

Når nummeret ser ut til å være fra Norge, er sannsynligheten for at man svarer på oppringingen høy. Kunder som har kontaktet Telia den siste uka opplyser at de har besvart samtalene.

Bank-ID

Når man svarer på samtalen får man en engelsktalende kvinne som sier at det er påvist et «security-breach on your national ID card» og at du skal «Push 1 to continue». Dersom du trykker 1-tasten, sendes du videre til noen som tilsynelatende skal hjelpe deg, men det er i realiteten snakk om et svindelforsøk.

Telia opplyser at det ikke er farlig å besvare anropene, som de nå mener å ha fått kontroll på. De advarer imidlertid mot å gi fra seg sensitive opplysninger, spesielt koder til din Bank-ID.

– I verste fall vil de prøve å stjele pengene din, sier Kristiansen i Telia. Han råder folk til å være varsom, selv om Telia regner med at de har fått bedre kontroll på situasjonen.

Trenger kunnskapsløft

Telenor har også vært på banen for å advare mot svindel. De ønsker å løfte problemstillingen til et høyere nivå.

– Det må et felles kunnskapsløft til i samfunnet for å ruste oss for den nye digitale hverdagen, som dessverre også inkluderer mye nett-kriminalitet. Her er digital folkeopplysning en viktig nøkkel for å gjøre nordmenn i stand til å håndtere de hverdagslige utfordringene mange opplever, sier sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor til NRK.

Telenor stanser alene 282 millioner svindelangrep per år globalt, hvorav 42 millioner svindelanrop var på vei til Norge.

Nordmenn er spesielt utsatt. Årsakene er, ifølge Telenor, generelt god økonomi, høy digitalisering og at vi tror det beste om hverandre.