Det opplyser RKK Vesterålen og Lødingen i en pressemelding.

Et tett samarbeid mellom RKK Vesterålen og Lødingen, RKK Ytre Helgeland, Nordland fylkeskommune, Nord universitet og VID vitenskapelige høgskole, har resultert i et tilbud om gratis kurs i matematikk.

Tilbudet er et pilotprosjekt, og har som mål å støtte og hjelpe potensielle søkere som ønsker å ta sykepleierutdanning, lærerutdanning, eller andre studier, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.

Prosjektet har fått tildelt 1,6 millioner fra Nordland fylkeskommune og tilbudet skal prøves ut ved tre videregående skoler i fylket. Målet er at flere, både voksne og unge, skal kunne kvalifisere seg til å søke på høyere utdanning.

Studieleder ved Sortland VGS, Amela Kavara, er svært fornøyd med det nye tilbudet:

– Vi hører alt for ofte om dyktige mennesker som ønsker seg høyere utdanning, men som av ulike årsaker blir hindret i å søke på grunn av karakterkravet. Derfor er det utrolig fint at vi nå kan tilby dette kurset til de som ønsker å forbedre karakterene i matematikk, sier hun.

I pressemeldingen kommer det frem at kurset består av skreddersydd undervisning med dyktige faglærere, fysiske tilpassede samlinger og personlig oppfølging ved Sortland videregående skole

Oppstarten er planlagt i løpet av september 2023, og programmet avsluttes med en privatisteksamen våren 2024. Søknadsfristen for opptak til kurset er satt til 25. august 2023.

Interesserte søkere oppfordres til å ta kontakt med studielederen ved Sortland VGS.