SE-Gruppen kjøpte i 2015 opp Sortland Sementvarefabrikk sammen med Bulldozer Maskinlag og Rune Steiro AS. Med Iparsell AS, hvor de eier én tredjedel hver, er målet å utvikle eiendommen fabrikken står på. Området ligger ved sundet like sør for Sortland sentrum, med gode forhold for utfylling. Eierne ser et stort potensial i området som i byplanen er avsatt til bolig og næring.

– Vi har en del tanker, men de vil vi komme med etter hvert, sier en hemmelighetsfull Oddbjørn Toften, som er styreleder i selskapet.

– Dette er et veldig spennende område som kan bli Sortlands nye bydel, sier han til VOL.

Toften sier de for alvor vil ta tak i prosjektet i 2017. Da er planen å få igangsatt reguleringsprosessen. Han regner med hele neste år går bort til det arbeidet. Det fysiske arbeidet på tomta kommer de trolig ikke igang med før i 2018.

– Byplanen legger noen føringer, men jeg tror det er kjempeviktig å se på helheten i området, ikke stykkevis og delt som man ofte har gjort i Sortland, sier Toften.

Naboeiendommen, der det gamle Nortura-bygget ligger, eies av Sortland kommune.

Iparsell eier også området ved Selnesbrua, og Toften sier de etter hvert også vil ta tak i planer om næringsvirksomhet der.