Styringsgruppa går dermed bort fra en plassering i Sortland havn, til fordel for en plassering ut fra torget. Dette er klart etter at styringsgruppen har behandlet tomteevalueringen.

Evalueringen er utført av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Sortland kommune/Hinnstein, Lundhagem Arkitekter og Museum Nord.

Tomteevalueringen omfatter den opprinnelige tomten i Sortland havn, samt flere alternative sjørettede tomter i Sortland sentrum.

Formålet har vært å finne den beste lokaliseringen for det framtidige museet.

– En plassering ut fra torget vil gjøre Gaia Vesterålen-museet til stor attraksjon i hjertet av Sortland. Museet kan fungere som en inngangsport for turister og formidle regionens unike forhold til havet. Samtidig vil museet med sitt fokus på barn og unge og barnefamilier, bli en møteplass for regionens fastboende. Vi har også lagt vekt på at en så sentral plassering som Torg-piren vil innebære et stort løft for byen og bidra til at Sortland torg blir fornyet, sier Randi Melgaard, som leder styringsgruppa, i en pressemelding.

Sortland kommune og Museum Nord gikk i 2023 sammen i et forprosjekt med mål om bygge GaiaVesterålen-museet.

Ambisjonen er å skape en av landsdelens mest spennende turistattraksjoner.

Forprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra både Museum Nord og Sortland kommune.

I den opprinnelige tomteevalueringen var også Gammelhavna med som en mulig plassering for museet, men styringsgruppa valgte å trekke denne tomta fra vurderingen, siden den hadde kommet inn langt senere i prosessen enn de andre private tomtene.

Saken er nå oversendt styret i Museum Nord, samt formannskapet i Sortland for videre behandling. Styret i Museum Nord behandler saken allerede 2. mai.