Prosjektet handler om utdyping av innseilinga og et manøvreringsområde inne i havna til 5 meter på laveste lavvann.

- Dette er noe som har ligget i kortene en årrekke, men nå får vi det endelig realisert, sier ordfører i Bø, Sture Pedersen.

Større båter

Utdypingen gjør at det blir muligheter for å få inn større båter i havna. På sikt skal man utvikle området for næringsvirksomhet.

- Dette er ei havn som tradisjonelt sett har hatt en viktig funksjon i fiskeri i regionen. Men etter hvert som båtene har blitt større har den mistet sin plass. Når vi nå får gjort denne jobben vil den kunne bli brukt i mye større grad. Havna ligger veldig godt til og dette er et område vi skal satse på, sier Pedersen og fortsetter.

- Vi kommer til å utvikle området på landsida. Bø kommune vil legge til rette for ny kai og næringsareal i området, sier Pedersen.

Lokale

Det er Secora som er hovedentreprenør, men med seg på laget har de også lokale entreprenører.

Ottar Bergersen starter arbeidet nå til uka. De skal bygge en såkalt sjatté på landsida. Dette er kort fortalt en tett mur mellom land og sjø. Her skal den første massen som tas opp fra havbunnen legges. Denne massen er nemlig forurenset og massen må dermed lagres forsvarlig.

- Det er oppå dette vi planlegger  å legge næringsvirksomhet på sikt. Massen som deponeres i sjatteen er da hermetisk seglet, forteller Pedersen.

Selve utdypinga av havna begynner først i januar. Prosjektet er ventet å bli ferdigstilt i mars neste år og har ei kostnadsramme på 15 millioner kroner.