Norvoll: – En endelig løsning på rasproblematikken på Bleik det viktigste

Truet av ras: Her starter strekningen som skal rassikres mellom Bleik og Andenes. foto: Tord Viken