Begge selskapene er datterselskaper av Johnsen & co AS i Bø. Morselskapet har flere datterselskaper, blant annet Elkjøp-butikkene i Hammerfest, Kirkenes og Fauske.

I tillegg eier selskapet flere eiendomsselskaper som Johnsengården AS, Ranværingskvartalet AS og Johnsen Eiendom AS.

Selskapet eier 25 prosent av aksjene i Bø Invest AS og 46 prosent av aksjene i Sport 1 Sortland AS.

Konsernregnskapet er ikke ferdig, men to av datterselskapene har tallene klare.

Økte med 10 millioner

Elkjøp Vesterålen AS økte omsetningen med drøye 10 millioner kroner fra 2015 til 2016. I fjor endte omsetningen på 88,7 millioner kroner, mens den var på 78,5 millioner kroner i 2015.

Resultatet før skatt ble på 3,3 millioner kroner, mens det var på 2,2 millioner kroner i 2015.

Balansen

Selskapet har eiendeler for 20,2 millioner kroner, der det meste er omløpsmidler (18,8 millioner kroner). Varebeholdningen 11,4 millioner kroner er den største enkeltposten.

Dette motsvares av en egenkapital på 10,2 millioner kroner og gjeld på 10,0 millioner kroner. Det meste av gjelda (8,999 millioner kroner) er kortsiktig gjeld.

Elkjøp Vesterålen AS hadde 26 årsverk i 2016. Totalt sysselsetter man 18 menn og seks kvinner.

Styret fornøyd

– Elkjøp Vesterålen AS hadde et veldig bra år med ny varehussjef. Salget har løftet seg kraftig etter at butikken er blitt mye penere og ryddigere, samt at ansatte er blitt mer bevisst på sin rolle ivarehuset. Det har ført til mye bedre trivsel for kundene, skriver styret i sin årsberetning.

Man peker videre på at avdelingen på Stokmarknes har hatt utfordringer med sykefravær og permisjoner, men at det ser bedre ut for 2017, og at avdelingen i Bø har stabil drift.

Stabilt bra for Johnsen Eiendom AS

Et annet selskap i Johnsen & Co-konsernet er Johnsen Eiendom AS. Selskapet står i år foran en stor utbygging av Sortland senter.

Selskapet har hatt stabil drift i både 2015 og 2016. Omsetningen i fjor var på 7,8 millioner kroner mot 7,5 millioner i 2015. Styret skriver at omsetningsøkningen skyldes generell husleieøkning.

Resultatet før skatt var 2,5 millioner kroner mot 2,2 millioner kroner året før.

Eier 48,7 millioner

Selskapet har eiendeler for 48,7 millioner kroner. 42,7 millioner av dette er tomter, bygninger og annen fast eiendom.

Dette motsvares av en egenkapital på 10,2 millioner kroner og 38,5 millioner kroner i gjeld. 35,4 millioner kroner av gjelda er langsiktig gjeld.