Snurrevadsbåten MS Skarholmen hadde en god torskesesong i vinter, der de i løpet av knappe fire uker fylte opp hele torskekvoten på 381 tonn. Tore Klausen, som eier båten sammen med broren Kjell og Harald Gunnar Eide, uttalte i den forbindelse at det var gode tall, men ikke unikt.

– Dette er ikke ekstraordinært på noen måte. Men at det har vært et svært godt fiske, er det ingen tvil om, har han tidligere sagt til VOL.

Ville vært det foruten

Noe han derimot var mindre begeistret for, var beskjeden om at båten ble tildelt en tilleggskvote for torskefiske.

– Det er ikke noe vi liker og skulle gjerne vært det foruten, sier Klausen.

Ifølge Klausen er det båter som har et kvotegrunnlag på mellom 15 og 21 meter, som får tilleggskvote.

– Først fikk vi 45 tonn. Deretter benyttet vi oss av ferskfiskordninga som innebar at vi fikk 20 prosent av nevnte kvote, som vil si ni tonn. Til sammen blir det 54 tonn, sier Klausen.

Fordel med samlet kvote

Han mener det er en åpenbar fordel å få en samlet kvote.

– Vi foretrekker få en kvote på vinteren. Da har vi fiskeredskaper og er i rett modus. Sent på våren er det mer ubeleilig og særlig på et tidspunkt vi hadde vært på seifiske med not. Dessuten er ikke fangstakten like stor, sier han.

Det er også andre ulemper i forbindelse med ekstrakvoten som Klausen trekker frem.

– Høyere kostnader, der lønnen til fiskerne er en faktor. Normalt sett så kolliderer et sånt ekstrafiske med andre fiskerier. Vi foretrekker som sagt å fiske torsk på vinteren, slår han fast.

- Taper ikke

Med tanke på at tilleggskvoten til slutt utgjorde 54 tonn, skulle man kanskje tro at inntjeningen overskrider ekstrakostnadene med god margin.

– Vi taper ikke økonomisk på at vi får kvotetillegg, men det har med pris å gjøre. Prisene faller og vi får dårligere pris i mai enn hva vi får i høysesongen, sier Klausen.

Den erfarne fiskeren skulle så inderlig sett at fiskekvoten ble endelig delt ut 1.januar.

– Det har nok med utgreing å gjøre, men det er vel ingen som egentlig har forstått hvorfor det er sånn. Så komplisert som det er nå, trenger det ikke å være, slår Tore Klausen fast.