Furevik informerte mandag formannskapet i Andøy om Sivilforsvarets virksomhet. Han opplyste da at Sivilforsvaret i Midtre Hålogaland tar sikte på å øke antall tjenestegjørende i distriktet fra 320 til 430 innen utgangen av 2018.

FIG i Risøyhamn?

– Vi vurderer også å etablere en ekstra FIG-gruppe i Andøy. Den kan gjerne bli lokalisert i Risøyhamn, sa Furevik til formannskapet.

Fredsinnsatsgruppene (FIG) er Sivilforsvarets primære innsatsenheter og består av 24 personer.

Personell

– I Andøy har vi en fullt oppsatt FIG på Andenes. Nå tenker vi å etablere en såkalt FIG personell som ikke er fullt utstyrt, men som har personellet. Denne gruppen vil da dele utstyr med den FIG-en som allerede er etablert, sier Furevik til VOL.

Han opplyser også at det å etablere en FIG koster en del penger. Selv om den nye FIG-en i Andøy ikke vil ha alt utstyret, vil personellet være utstyrt med nødvendige uniformer.

– Det koster rundt 20.000 kroner å skaffe personlig utstyr, sier Furevik.

Blir i Harstad

Furevik opplyste også at Sivilforsvaret samarbeider tett med politiet, men at man ikke følger etter når politiet nå blir omorganisert til sommeren.

– Midtre Hålogaland politidistrikt deles mellom Nordland politidistrikt i Bodø og Troms i Tromsø. Men vi blir værende i Harstad, sa Furevik.

– Ingen konsekvens

– Vi blir heller ikke berørt av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Det har ingen konsekvens for oss. Vi kan ikke ha alle mannskapene i Harstad. Det vil bli for lang reisetid. FIG-en i Andøy dekker også inn mot Sortland, sier Furevik.

Innsatsområder

I en krigssituasjon skal Sivilforsvaret bidra til å beskytte sivilbefolkningen. I fredsstid har man en rekke områder der man bistår nødetatene. Det kan være leteaksjoner, brann, naturkatastrofer eller oljeforurensing.

– I vår distrikt er vi involvert i alt fra 15 til 35 hendelser per år. I tillegg til personell, bistår vi også med utstyr i mange situasjoner, sa Furevik til formannskapet.

Droner

Sivilforsvaret er også i gang med å ta bruk droner, og det er Midtre Hålogaland som leder denne utviklingen.

– Vi samarbeider derfor med Andøya Space Center om droner, sa Furevik.

– Vi vurderer å opprette en ekstra FIG i Andøy, kanskje lokalisert i Risøyhamn, sier Erik Furevik, som leder Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt. Foto: Jørn Aune