Styreleder Gunnar Haagensen i Jangaard Export, Andenes, presiserer at selskapet aldri har hatt noe primært ønske om å eie båter.

– Ei uheldig uvikling i fiskerinæringa Vil forandre deltakerloven for å få store kystfiskefartøy tilbake til Andøy: – Må åpne for at fiskeindustrien kan bli majoritetseier Pensjonert fiskeskipper Thor Wold mener deltakerloven må endres slik at fiskeindustrien kan bli majoritetseier.

– Vi har alltid ment at det er viktig at fiskerne ivaretar utstyr og båter selv, slik de alltid har gjort. Men det har vært ei uheldig utvikling i fiskerinæringa som gjør at det langs kysten har blitt fire- fem kvotebaroner som i utgangspunktet ikke er aktive fiskere. Da blir det slik at deltakerloven, som krever at du er aktiv fisker for å være majoritetseier i fiskebåt, ikke fungerer etter hensikten. Vi har hele tiden påpekt at dette slår uheldig ut, der noen får lov og andre ikke, sier Haagensen. Han minner om historien der Barren som Jangaard Export eide 49 prosent av, ble tvunget til å selge alle fiskebåtene de hadde investert i. Årsaken var at Fiskeridepartementet ikke trodde på at fisker Otto Bjørnar Rasmussen var den reelle majoritetseier i selskapet.

Skulle startet debatten i 2008

– jeg skulle gjerne sett at Thor Wold hadde startet denne debatten i 2008. Det virker litt sent nå når kvoteprisene er på topp og renta på vei opp. Det blir som å vente med å investere på Oslo Børs til verdien er steget fra tre til 700 kroner. Det kan hende vi ønsker å investere dersom deltakerloven blir endret, men vi må ta i betraktning at vi er i slutten av struktureringsperioden nå. Vi kan risikere at bobla sprekker og verdien på strukturkvotene raser sammen, sier Haagensen.

Trålkvoter til ungdommen

Han er først og fremst opptatt av at unge skal komme inn i næringa. Jangaard foreslår at den 20 prosenten av tråkvotene som fiskeriminister Per Sandberg vil omfordele fra hav til kyst, skal forbeholdes rekrutteringskvoter til unge. På den måten slipper de å låne 10 millioner kroner i banken for å få seg ei torskekvote, avslutter han.