Sist onsdag skrev VOL at selskapet Andfjord AS søker tillatelse til landbasert oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på Kvalnes i Andøy.

Planene er nå lagt ut til offentlig ettersyn hos Andøy kommune.

Selskapet søker om tillatelse til oppdrett av 10.000 tonn fisk, og anlegget kan gi mellom 14 og 17 arbeidsplasser.

– Jeg ser spent på om vi får tillatelse. Veien videre avgjøres av det, sier Pettersen.

– 500 millioner

Han sier at man har store planer for anlegget på Kvalnes.

– Vi snakker om investeringer på en halv milliard kroner. vi jobber nå med å gjennomføre en aksjeemisjon for å skaffe kapital, sier Pettersen.

– Dersom vi får konsesjon, har vi planer om å utvide anlegget til 20.000 tonn fisk. Da vil også etablere eget slakteri. Vi har et mål om å utvide aktiviteten etter hvert, sier Pettersen.

2019

– Når kan det være fisk i anlegget?

– Vi håper at vi kan sette spaden i jorda i våren 2018 og at vi kan ha laks i anlegget i 2019, sier Pettersen.

Flyfrakt

Det har i mange tiår vært snakket om flyfrakt av fisk fra Andenes. Den militære aktiviteten på Andøya har til nå satt en stopper for det. Nå er flystasjonen vedtatt nedlagt.

– Flyfrakt er ikke noe vi har fokus på nå. Men får vi etablert eget slakteri her, er det en mulighet. Det finnes i dag flytyper som kan kombinere frakt og passasjerer. Da kan vi ta fisk ut fra Andøya og turister inn. Flyfrakt er et langsiktig mål, men vi må ha en realistisk tilnærming til det, sier Pettersen.

Roser kommunen

Planene ligger som nevnt ute til gjennomsyn. Det skal de gjøre i en måned.

– Jeg vil gjerne rose Andøy kommune for rask saksbehandling. Det gikk bare noen få dager fra kommunen fikk planene, til de var ute på høring, sier Pettersen.