Heidi og Tor-Erling er de første til å gifte seg slik i Vesterålen

foto